Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Artykuły - ADHD ZA Autyzm

Artykuły

Współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą

Trudne zachowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powodują w ich otoczeniu wzrost ekspresji negatywnych emocji, wzrost poczucia bezradności, potrzebę zrozumienia i poszukiwania przyczyn występowania uciążliwych zachowań. Często osoby dorosłe napotykające na zachowania dzieci odbierają je jako formę przeciwstawiania się, braku chęci do współpracy, czy wreszcie braku nabycia odpowiednich norm w środowisku rodzinnym.

Czytaj więcej...

Chwalenie

To najważniejszy sposób modyfikacji zachowania, a zarazem najpotężniejsza broń w trudnych chwilach i problemowych zachowaniach.

Czytaj więcej...

Spis prawd oczywistych, czyli o konstytucyjnej roli zasad na obozach terapeutyczno - warsztatowych

Rodzice chyba zapomnieli, iż dzieci bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują zasad życia,
które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe .

R. Cole
OBRAZEK: Na sali odbywają się zajęcia z grupą dzieci, czuwa nad nią dwóch opiekunów. Dzieciaki dostają polecenie, aby ustawić się w kole, na co wszystkie rozbiegają się w różnych kierunkach. Niewzruszeni tym terapeuci stoją i mówią „Zasada brzmi: wykonujemy polecenia opiekunów”, na co gromadka na powrót staje w kole. NIEMOŻLIWE? Nie na naszych obozach.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Strona główna Artykuły - ADHD ZA Autyzm