Osoby dorosłe

Psychoterapia poznawczo-behawioralna pozostaje skuteczną metodą oddziaływań w wielu zaburzeniach psychicznych, a także metodą wspomagającą i uzupełniającą leczenie w chorobach somatycznych np. takich jak choroby kardiologiczne,zawroty głowy, zespół jelita drażliwego, ból. W terapii poznawczo-behawioralnej mogą także uczestniczyć pary i może dotyczyć problemów rodzinnych lub wychowawczych.

Terapia osób dorosłych

Współczesna wiedza medyczna pozwala nam zrozumieć różne zaburzenia jako wynik złożonej psychopatologii (wrodzona podatność oraz nabyte doświadczenia kształtują charakterystyczny wzorzec funkcjonowania, który może prowadzić do rozwijania się objawów chorobowych).

Negatywne zdarzenia życiowe np.straty osób znaczących, nasz okreslony styl myślenia np. stałe rozważanie smutnych zdarzeń powodują, że jesteśmy podatni na depresję. W naszym życiu działają także czynniki protekcyjne np. wsparcie grupy, sukcesy życiowe. To prowadzi do rozwijania się przekonań kluczowych o nas samych, innych ludziach i świecie.

Te przekonania zaczynają stanowić rusztowanie do rozwijania się na ich bazie naszych wartości i postaw (rozwijamy je samodzielnie, uczymy się ich od otoczenia, wymuszają je na nas inni). Postawy i wartości najczęściej realizujemy w formie zasad np. trzeba mieć rację, musisz się uczyć. Przekonania kluczowe, zasady, wartości i postawy ukrywają się w naszym języku w postaci założeń np. jeżeli nie wykonam całej pracy dokładnie to będę złym pracownikiem. Wartości, postawy, zasady i założenia pośredniczą w regulacji reakcji pomiędzy przekonaniami kluczowymi a wymaganiami sytuacyjnymi (jestem niekompetentna, ale muszę zabrać głos na ważnym zebraniu w pracy), dlatego nazywamy je przekonaniami pośredniczącymi.

Określone sytuacje na bazie ukształtowanego systemu przekonań wywołują w nas myśli, reakcje fizjologiczne, emocje, a następnie prowadzą do zachowań, które mogą rozwiązywać lub komplikować sytuację w jakiej się znajdujemy. Jeżeli przez długi czas stosujemy nieadekwatny i nieprzystosowawczy wzorzec reagowania może on prowadzić do rozwijania się bądź nasilania objawów patologicznych ( depresji, lęków, urojeniowego identyfikowania rzeczywistości). Ten unikalny dla nas a powtarzający się w zaburzeniach psychicznych wzorzec nazywamy specyficznością poznawczą.

Tworzenie obrazu tego wzorca w psychoterapii nazywamy konceptualizacją.

Zaburzenia które leczymy w naszym ośrodku

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy.