Co przygotować na pierwszą wizytę?

  • opis dziecka sporządzony przez rodziców/ opiekunów – w opisie warto uwzględnić rozwój, obserwowane zachowania dziecka, opis sytuacji rodzinnej i podejmowanych terapii;
  • kopie dokumentacji medyczno-psychologicznej – opinii o dziecku z przedszkola, szkoły, placówki, poradni w tym wyniki; badań, wypisy ze szpitali, świadectwa, dzienniczki uwag, książeczka zdrowia dziecka;
  • zdjęcia dziecka, krótkie filmiki z jego udziałem – jeżeli dotyczą problemów z którymi się państwo zwracają;
  • nazwy i dawkowanie leków, które dziecko obecnie przyjmuje;
  • informacje o zainteresowaniach dziecka, jego prace, rysunki.