Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Zespół

Kadra Centrum Neurorehabilitacji

Kadra

Magdalena Skotnicka-Chaberek

Dr n.med, lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej.Od lipca 2012 do kwietnia 2016 roku pełniła funkcję przewodniczącej zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Praca zawodowa od 1997 roku. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji im.Zofii i Józefa Dziurkowskich, a prywatnie mamą małego Jasia. 

Katarzyna Białek

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny ,aktualnie w trakcie kursu do uzyskania certyfikatu Superwizora- Dydaktyka  w SWPS w Warszawie. Od 2002 r. pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie; od 2007 r. współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji. Pracuje z dziećmi z problemami emocjonalnymi i społecznymi, , a także z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców, zajęcia terapeutyczne, grupy socjoterapeutyczne oraz obozy terapeutyczne dla dzieci, a także warsztaty psychoedukacyjne i szkoleniowe dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy. W Centrum Neurorehabilitacji prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Ukończyła szereg szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i rodzinami. Prywatnie lubi wędrować po górach, czytać książki, słuchać muzyki i śpiewać.

Paweł Chaberek

Pedagog, od 2008 roku współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji, prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny oraz prowadzi zajęcia reedukacyjne dla dzieci z formie indywidualnej. Corocznie wyjeżdża na obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Prywatnie jest tatą Jasia, lubi gotować i grać na gitarze.

Marta Fulara

Pedagog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji.  W Centrum Neurorehabiltacji prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grupową dzieci i młodzieży. Zajmuje się także diagnozą i  terapię pedagogiczną, w tym dla dzieci z dysleksją rozwojową.Prowadzi szkolenia dla nauczycieli. W wolnym czasie uwielbia spędzać aktywnie czas zwiedzając nowe miejsca i podziwiając górskie krajobrazy.Mama małego Filipa.

Barbara Kamińska-Kolarz

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W Centrum zajmuje się diagnozą, rehabilitacją i terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także prowadzeniem warsztatów dla rodziców i szkoleń dla nauczycieli.Prowadzi zajęcia ze studentami. Ukończyła 2-letni staż w Fundacji Synapsis i szkołę trenerów w Ośrodku Intra. Prywatnie ma męża, jest mamą  Łucji i  Jeremiego. Interesuje się  terapią poznawczo-behawioralną, urządzaniem wnętrz,fotografią i fantastyką.

Agnieszka Musiał

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów i grup wsparcia dla rodziców. Doświadczenie w pracy zdobywała również pracując w szkole i hospicjum. Z Centrum współpracuje od 2006 roku, gdzie przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także terapię grupową dzieci i młodzieży.Prowadzi warsztaty  dla rodziców, wyjeżdża na obozy terapeutyczne dla młodzieży. Prywatnie uwielbia kino, ma alergię na sport, jest mamą Lenki i Gabrysi oraz administratorem-amatorem naszej strony WWW.

Sosnowiec Śląskie

Agata Olszewska-Ufnal

Psycholog, nauczyciel mianowany,psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Na co dzień pracuje w szkole ponadgimnazjalnej jako psycholog szkolny. Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze specjalizacją kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży. Od 2006 roku współpracuje z Centrum, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną dla dzieci i młodzieży, terapię indywidualną dorosłych, szkolenia dla nauczycieli, a także  uczestniczy w obozach terapeutycznych.  Jest  mamą  Joasi i Piotra.W wolnym czasie aktywnie wypoczywa: uwielbia górskie wędrówki oraz podróże w różne zakątki kraju i świata.

Urszula Wiklińska

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog. Aktualnie współpracuje z Centrum Terapii i Rehabilitacji Mozaika w Częstochowie. Współpracowała z Poradnią Profilaktyki i Terapii MONAR w Częstochowie, ze świetlicą środowiskową przy Poradni MONAR dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Pracowała jako wychowawca w Niepublicznym Ośrodku Wychowawczym dla dziewczyn.Była wolontariuszem w DPS i Domu Dziecka. Ma doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego. Z Centrum Neurorehabilitacji współpracuje od 2010 roku, prowadzi terapię indywidualną i grupową.Prywatnie jest mamą małego Szymona i uwielbia czytać.

Katarzyna Wójciak

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Oligofrenopedagog, zajmuje się terapią dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, a także dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera oraz z ADHD. Współpracę z Centrum Neurorehabilitacji podjęła w 2007 roku, prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży  i dorosłych oraz terapię grupową dzieci i młodzieży. Co roku uczestniczy w obozach terapeutycznych organizowanych przez Centrum Neurorehabilitacji. Prywatnie mama małej Agatki.

Magda Jankowska-Migdał

Psycholog, nauczyciel kontraktowy. W 2015r. rozpoczęła czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Katowicach. Z Centrum współpracuje od 2012r. -początkowo jako stażysta, aktualnie prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne.  Uczestniczy  w obozach wyjazdowych i stacjonarnych organizowanych przez Centrum. Pracuje jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Doświadczenie zdobywała również pracując w szkole podstawowej i będąc wolontariuszką w szkołach specjalnych i zespole opiekuńczo-wychowawczym. Prywatnie interesuje się psychologią ewolucyjną i zdrowym stylem życia. Stara się znaleźć czas na czytanie książek i wizyty w teatrze.

Jesteś tutaj: Strona główna Zespół