Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Neuropsychologia

Neuropsychologia

Neuropsychologia

Jest to fascynujący fragment wiedzy psychologicznej, która łączy informacje dotyczącego funkcjonowania człowieka w życiu codziennym z wiedza o mechanizmach zachodzących w jego mózgu.Słowem jest to podglądanie całej maszynerii ludzkiego mózgu.Przypomina to trochę prace mechanika-przyglądamy się jak działa spostrzeganie różnorodnych informacji, przetwarzanie ich, wyciąganie wniosków z tego przetwarzania czyli myślenie, a wreszcie procesy pamięci, uwagi,przechowywania informacji, mowy i języka, wywoływania i powstrzymywania zachowania.

Neuropsycholog posługuje się zadaniami i próbami, zbiera informacje z obserwacji i wywiadu, a potem łączy to z wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu,procesów w nim zachodzących, umiejscowienia określonych procesów w określonej lokalizacji mózgowej. Połączenie danych z doświadczenia i wiedzy pozwala odtworzyć działanie mechanizmów umysłu i uzupełnić pracę z pacjentem o właściwe dla niego sposoby rehabilitacji.

Diagnoza funkcji neuropsychologicznych może być ważna w przypadku trudności neurorozwojowych i pozwala na zaplanowanie właściwych form pomocy- ćwiczenia określonych funkcji np. różnicowania komunikatów,różnicowania intonacji, generowania i rozumienia mowy, myślenia dedukcyjnego.

Podsumowując krótko-zadania neuropsychologii w pracy z dzieckiem problemowym:

- diagnoza

- planowanie terapii

terapia funkcji poznawczych

Jesteś tutaj: Strona główna Neuropsychologia