Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia to proces, w którym psychoterapeuta wraz z pacjentem, a w przypadku dzieci z jego rodziną, na bazie aktualnej wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej podejmuje wysiłek zmiany mechanizmów wywołujących i podtrzymujących objawy zaburzeń, a przez to utrudniających funkcjonowanie w sytuacjach życia codziennego.

W ośrodku prowadzona jest psychoterapia tylko i wyłącznie w szeroko rozumianym nurcie poznawczo-behawioralnym, co oznacza, że z jednej strony pracujemy z pacjentem nad rozpoznaniem wzajemnego wpływu pojawiających się myśli, emocji i zachowań, z drugiej nad podejmowaniem w życiu codziennym, ustalonych behawioralnych interwencji, które przynoszą zmianę zachowania, a dzięki temu i zmianę myślenia i samopoczucia dziecka. Czasami modyfikujemy nie zachowania dziecka, a zachowania jego otoczenia nauczycieli i rodziców zapraszając ich do współpracy.