Cel terapii nastolatków

Kiedy spotkasz się z terapeutą zapyta on o Twoje cele, czyli to, co chciałbyś zmienić lub naprawić w wyniku terapii.  Dorośli mogą oczekiwać od Ciebie określonych zachowań, jednak w trakcie terapii to Twoje cele będą wyznaczały jej przebieg. Określisz i doprecyzujesz to, co stanowiłoby dla Ciebie wyznacznik zmiany i wspólnie z terapeutą będziesz monitorował, co udaje się osiągać.