Plan terapii nastolatków

Być może dziwi Cię, że terapia może być zaplanowana?  W podejściu poznawczo-behawioralnym pracujemy w oparciu o zebrane od Ciebie informacje i tworzymy tzw.  konceptualizację  , czyli pewien sposób rozumienia tego, co się z Tobą  dzieje i omawiamy go wspólnie właśnie po to, aby stworzyć plan pracy nad trudnościami w oparciu o Twoje możliwości i mocne strony.  Do tworzenia planu terapii wykorzystujemy dwa sposoby: oparty na konceptualizacji w przypadku problemów złożonych oraz oparty na diagnozie nozologicznej (także uwzględniający konceptualizację) uwzględniający wystandaryzowane protokoły terapeutyczne. Te protokoły obejmują różnego rodzaju interwencje mające poprawić Twoje samopoczucie i funkcjonowanie.

Konceptualizacja – sposób opisu problemu obejmujący jego przyczyny, mechanizm i czynniki podtrzymujące, w terapii poznawczo – behawioralnej oznacza to opisywanie zachowań dziecka, jego otoczenia, okoliczności, w jakich się one pojawiają, myśli, obejmuje także zrozumienie myśli, emocji i przekonań. Mechanizmy te wywołują problemowe sytuacje i jeżeli te wielokrotnie się powtarzają to tworzą obraz zaburzenia.

Protokoły terapeutyczne – to opracowane do najczęściej doświadczanych w danym zaburzeniu problemów schematy leczenia zawierające opracowane modele rozumienia problemu, gotowe ćwiczenia i zadania przygotowanie i podane w odpowiedniej kolejności. Skuteczność działania protokołu jest potwierdzona badaniami .

Diagnoza nozologiczna – przypisywanie określonych objawów do określonej jasno zdefiniowanej w klasyfikacji chorób ICD (skala Światowej Organizacji Zdrowia WHO) lub DSM (klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – APA) – każde zaburzenie ma swój wyjątkowy unikalny kod.