Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Publikacje

Publikacje

Magdalena Skotnicka - Chaberek

Wybrana działalność dydatktyczna

Kursy i szkolenia z dziedziny technik behawioralno poznawczych:
 • 08-09.03 2008 Warsztaty na Podyplomowych Studiach Psychoterapia poznawczo-behawioralna (I stopień) SWPS Sopot Techniki Behawioralne 20 godzin
 • 04-06.03 2008 Wykład i Warsztaty w Poradni Psychologiczno Psychologicznej Diagnoza i Postępowanie w ADHD i zaburzeniach zachowania 20 godzin
 • 14-15 03. 2009 Techniki Behawioralne na Podyplomowych Studiach Psychoterapia poznawczo-behawioralna (I stopień) SWPS Sopot 20 godzin
 • 05-06 12. 2009 Techniki Behawioralne na Podyplomowych Studiach Psychoterapia poznawczo-behawioralna (I stopień) SWPS Sopot 20 godzin
 • 18-19.12 2010 Warsztaty na Podyplomowych Studiach Psychoterapia poznawczo-behawioralna (I stopień) SWPS Sopot Techniki Behawioralne 20 godzin
Książki:
 • Wolańczyk T, A. Kołakowski, M. Skotnicka. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci BiFolium, Lublin 1999
 • Kołakowski A, Wolańczyk T, Pisula A, Skotnicka M, Bryńska A ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007
 • Wolańczyk ,T. Kołakowski, A. Skotnicka, M. Zespól nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. w: Józwiak S. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Bifolium, Lublin, 2003, tom 4
Artykuły:
 • E Łojek, M Skotnicka, K L Bryan Zestaw testów neuropsychologicznych do oceny zaburzeń językowych po uszkodzeniach prawej półkuli mózgu--wyniki badań wstępnych. Neurol Neurochir Pol 2000; 34(1):71-81
 • E. Łojek, M. Skotnicka. K. Bryan. Battery of neuropsychological Tests for the assessment of language disorders in right brain damaged patients. Preliminary results. Polish Psychological Buletin 2000
 • Szymańska O, Skotnicka M, Bidziński J, Rysz A, Majkowska-Zwolińska B, Marchel A: risk factor for cognitive outcome after temporal lobectomy in patients with drug resistant epilepsy.ed.: McCulloch and Reilly P.: Proceedings 12th world Congress of Neurosurgery, Openbook Publishers, sept. 2001, 52-55
 • Wolańczyk T, Skotnicka M, Kołakowski A: Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 30-38
 • Wolańczyk T, Skotnicka M, Kołakowski A, Pisula A: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 3-10
 • Wolańczyk T, Skotnicka M, Kołakowski A, Pisula A. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 131-134
 • Skotnicka M. Language Deficits in ADHD Boys Acta Neuropsychol 2008; 6(4):360-368
 • Szymańska O, Socha M, Skotnicka M, Marchel A: The early neurorehabilitation after acguired severe brain injury in young papatents. Proceedings 12th European Congress of Neurosurgery, 2003, 1085-1088
Konferencje:
 • Łojek,E., Skotnicka M. The Neuropsychological Set of Tasks for the Assessment of Language Disorders In Right - Brain - Damaged Patients. International Conference of the Polish Neuroscience Society, £ódz, Poland, 7-11 September, 1997
 • Łojek, E. Skotnicka ,M. Bryan, K.L. The assessment of language disturbances in right- brain-damaged patients. Conference of the International Neuropsychological Society, Budapest , Hungary ,September 1998
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów; Białystok, 14-16 wrzesień 2000
 • Olga Szymańska, Iwona Szatkowska, Magdalena Skotnicka, Krzysztof Bojanowski, Piotr Bojarski: Częściowa resekcja zakrętu prostego a pamięć deklaratywna. Streszczenia, 2000: 112-113
 • O. Szymańska, I. Szatkowska, M. Skotnicka, K. Bojanowski, P. Bojarski Częściowa resekcja zakrętu prostego a pamięć deklaratywna. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Bialystok 14-16.09.2000
 • T. Wolanczyk, M. Skotnicka, A Kolakowski, Terapia i treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci hiperkinetycznych. Sympozjum psychoterapia w medycynie. Kraków 08-10.12.2000
 • Skotnicka M „Zaburzenia neuropsychologiczne w zespole nadpobudliwości psychoruchowej Ogólnopolska Konferencja Osoba Edukacja Dialog: Perspektywa psychologiczna 22-24.04.2000
 • Szymańska O, Skotnicka M Bidziński J, Rysz A Majkowska Zwolińska B, Marchel A Risk Factor for Cognitive Outcome after Temporal Lobectomy In Patients with Drug Resistant Epilepsy 12th World Congress of Neurosurgery Sydney 2001
 • Koszewski W, Friedman A, Szymańska O, Skotnicka M is pallido-putaminal disconnection responsible for bilateral effect of unilateral pallidotomy in parkinson's disease 12th World Congress of Neurosurgery Sydney 2001
 • Skotnicka M, Socha M, Szymańska O, Kunert P. wczesna rehabilitacja pacjentów w ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy, jakość życia pacjentów, 22-23 września 2001, Kazimierz Dolny n. Wisłą
 • Pisula A; Kołakowski A,Wolańczyk T, Skotnicka M, CBT approach in treatment of ADHD Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders, Catania, Italy,11-13 July 2002
 • Pisula A; Kolakowski A,Wolanczyk T, Skotnicka M, Parent training (workshop-type group therapy) for parents of children with the ADHD/ADD syndrome Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders, Catania, Italy,11-13 July 2002
 • Pisula A; Kolakowski A,Wolanczyk T, Skotnicka M,.Teacher training in ADHD/ADD Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders, Catania, Italy,11-13 July 2002
 • Pisula A; Kolakowski A,Wolanczyk T, Skotnicka M, Automatic thoughts in parents of hyperactive children – preliminary report Trends in Therapy and Rehabilitation of Psychiatric Disorders, Catania, Italy,11-13 July 2002
 • Skotnicka M, Błachno M Mózg dziecka nadpobudliwego, czyli odmienności w badaniu psychologicznym dziecka z adhd konferencja naukowo – szkoleniowa nadpobudliwe dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny Warszawa 24 – 26 października 2003
 • Pisula A., Kołakowski A., Skotnicka M., Wolańczyk T., Wójtowicz S., Turek M., Wiśniewski A., Błachno M.: Próba oceny skuteczności warsztatów dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości. Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13 - 14 czerwca 2003
 • Skotnicka M Parent training (workshop type therapy) for parents of children with the ADHD/ ADD syndrome. XIII Annual Congress of EABCT, Prague 10- 13 06. 2003
 • Wolańczyk T, Skotnicka M, Pisula A, Kołakowski A, Multimodalne podejście do leczenia nadpobudliwości psychoruchowej. II Konferencja naukowa Miejsce Terapii Poznawczo Behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych 1-3 październik 2004
 • Skotnicka M, Pisula A, Kołakowski A Wolańczyk T Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Kołakowski A Skotnicka M, Pisula A, Wolańczyk T Warsztaty dla nauczycieli : jak pracować z nadpobudliwym dzieckiem
 • Skotnicka M. Neuropsychologia, procesy poznawcze, a terapia poznawczo behawioralna - warsztat
 • Skotnicka M Kamińska B Mózgowe Mechanizmy w nadpobudliwości psychoruchowej – świat osoby z ADHD Konferencja Naukowa „Zrozumieć dziecko z ADHD” 18 - 19 11. 2006 Gdańsk
 • Skotnicka M „Uwaga wybuch! czyli o agresji impulsywnej w szkole” Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dziecko w kryzysie-kryzys w dziecku” Kraków 24.04.2007
 • Skotnicka M, Słoń M O korzyściach współpracy historyka z psychologiem. Na przykładzie analizy przedśmiertnych wyznań rajców głogowskich 1488 r.VIII Konferencja Uczucia, emocje, afektywność w refleksji nauk historycznych 14-15 lutego 2008 Warszawa
 • Skotnicka M, Gorzkowski J Psychologiczne aspekty medycyny ratunkowej Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii Karpacz, 4 – 8 marca 2008
 • Szymańska O, Socha M, Skotnicka M, Marchel A: The early neurorehabilitation after acquired severe brain injury in young patients.12th european congress of neurosurgery - (EANS) lisbon, portugal, september 7-12, 2003
 • Skotnicka M.Praca terapeutyczna z pacjentem z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami genetycznymi i uszkodzeniami mózgu – łączenie technik poznawczo- behawioralnych i rehabilitacyjnych – warsztat II Międzynarodowa konferencja PTTPB „Psychoterapia poznawczo-behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia” „Cognitive Behavioural Therapy – in search for effective methods of treatment” Warszawa, 26-28 czerwca 2009
 • Skotnicka M „Zespół Aspergera w okresie dojrzewania” Konferencja Szkoleniowa „Na drodze ku samodzielności” Gdańsk 16.04.2010
 • Skotnicka M „Znaczenie współpracy pomiędzy środowiskiem szkolnym a rodziną dziecka z zespołem Aspergera Konferencja Szkoleniowa „Na drodze ku samodzielności” Gdańsk 16.04.2010
 • Skotnicka M „Warunki skutecznej współpracy rodzice – nauczyciele” Konferencja szkoleniowa „Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły” Gdańsk 03.11.2010
 • Skotnicka M „Rola i obszary współpracy pomiędzy środowiskiem rodzinnym i szkolnym dziecka z ADHD” Konferencja szkoleniowa „Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły” Gdańsk 03.11.2010
 • Skotnicka M, Borkowska A „Komunikacja rodzic - nauczyciel z uwzględnieniem najnowszych komunikatorów” Warsztat Konferencja szkoleniowa „Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły” Gdańsk 03.11.2010
 • Jagielska G Skotnicka M Diagnoza dzieci starszych i dorosłych w kierunku Zespołu Aspergera Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska 19-20.11.2010 r. Lublin
 • Jagielska G Skotnicka M Diagnoza dzieci starszych i dorosłych w kierunku Zespołu Aspergera- warsztat Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska 19-20.11.2010 r. Lublin
Jesteś tutaj: Strona główna Publikacje