Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Psychoedukacja Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski po uprzednim ustaleniu terminu i zebraniu grupy. Tematyka może być indywidualnie dobrana do potrzeb placówki.

PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ

DLA NAUCZYCIELI

 • Całościowe zaburzenia rozwoju(autyzm, Zespół Aspergera i pokrewne zaburzenia).
 • W świecie dziecka z ADHD.
 • Techniki behawioralne w modyfikacji zachowań u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi..
 • Współpraca rodziców i szkoły w kontekście zaburzeń zachowania u dzieci.
 • Model oddziaływań wielomodalnych w modyfikacji zachowań.
 • Agresja- jej przyczyny i sposoby pracy.
 • Kiedy małe dziecko się złości.
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych - szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek.
 • Stres - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

DLA SPECJALISTÓW(PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW)

 • Całościowe zaburzenia rozwoju(autyzm, Zespół Aspergera i pokrewne zaburzenia).
 • W świecie dziecka z ADHD.
 • Techniki behawioralne w modyfikacji zachowań u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
 • Diagnoza neuropsychologiczna.
 • Strategie postępowania w diagnozie i terapii Zespołu Aspergera
 • Chore dziecko w rodzinie.
 • Testy psychologiczne i ich interpretacja.
 • PTSD- Zespół Stresu Pourazowego.

INNE

 • Trudne dziecko w szpitalu - szkolenie dla pielęgniarek