Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com

Terapia

ZAKRES I OBSZARY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

  • Funkcje poznawcze(neuropsychologiczna rehabilitacja, terapia pedagogiczna)
  • Kontrola emocji( trening kontroli gniewu)
  • Relacje społeczne(trening umiejętności społecznych,nawiązywanie relacji z otoczeniem,dojrzewanie i problemy rozwoju seksualnego).

FORMY REALIZACJI PRACY TERAPEUTYCZNEJ

  • Psychoedukacja – rodzice, szkoła, przedszkole
  • Współpraca z systemem medycznym, socjalnym i oświatowym
  • Rehabilitacja funkcji poznawczych
  • Terapia indywidualna – rodzice, pacjent, rodzeństwo
  • Terapia grupowa ( warsztaty dla nauczycieli, rodziców, dzieci)