Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com

Terapia dorosłych

REALIZOWANE FORMY TERAPII DLA DOROSŁYCH

  • terapia indywidualna z pacjentem- praca nad poprawą funkcjonowania pacjenta w zakresie zgłaszanych obszarów problemowych
  • rehabilitacja funkcji poznawczych- praca z pacjentem nad poprawą funkcjonowania w zakresie procesów poznawczych- uwagi, zapamiętywania, myślenia
  • warsztaty dla rodziców i nauczycieli- trening umiejętności radzenia sobie z zachowaniami dzieci na terenie domu i szkoły
Szczegółowe informacje dotyczące form terapii realizowanych na terenie miast: Warszawa, Czeladź,Gliwice.
TERAPIA