Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com

Terapia dzieci

REALIZOWANE FORMY TERAPII DLA DZIECI

  • terapia indywidualna -obejmuje pacjenta i jego rodzinę, dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania dziecka w środowisku domowym
  • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej, praca odbywa sie w oparciu o autorski program modyfikacji zachowań
  • rehabilitacja funkcji poznawczych- praca indywidualna z dzieckiem nad poprawą funkcjonowania poznawczego- w zakresie procesów zapamiętywania, uwagi, myślenia
  • terapia pedagogiczna-  praca grupowa lub indywidualna z dzieckiem nad korekcją deficytów w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania
  • turnusy terapeutyczne wyjazdowe dla dzieci i rodziców- wyjazdy terapeutyczne letnie i zimowe obejmujące pracę grupową i indywidualną z dzieckiem oraz pracę grupową z rodzicami, zajęcia realizowane według autorskiego programu modyfikacji zachowań
  • turnusy terapeutyczne stacjonarne dla dzieci- zajęcia terapeutyczne dla dzieci letnie i zimowe realizowane na terenie ośrodka
Szczegółowe informacje dotyczące form terapii realizowanych na terenie miast: Warszawa, Czeladź, Gliwice.
TERAPIA