Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Warszawa

Terapia grupowa Warszawa

Dla kogo?
Dzieci i młodzież z zaburzeniami neurorozwojowymi mające trudności w funkcjonowaniu społecznym - z ADHD, Zespołem Aspergera, autyzmem, zaburzeniami zachowania, FAS lub innymi zaburzeniami.Dzieci z autyzmem początkowo wprowadzane są na zajęcia mając przy sobie "terapeutę - cienia".
Oferujemy spotkania w małych(maksymalnie 10 osób), dostosowanych wiekowo grupach.

Kto może wziąć udział?
Uczestnikami zajęć grupowych są pacjenci Ośrodka. Istnieje możliwość udziału w grupie dziecka niebędącego naszym pacjentem, po odbyciu wstępnej konsultacji kwalifikującej do grupy. 

Kiedy i jak często?
Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, zawsze realizowane są 2 cykle - jesienny i wiosenny. Zajęcia odbywają się w soboty, co dwa tygodnie, przez godzinę zegarową według dat wyznaczonych na początku każdego z cykli.

Gdzie?
Warszawa, ul. Okopowa 31/1
Prowadzący
Grupę prowadzi dwóch terapeutów. Na terenie Warszawy są to: Paweł Chaberek, Paulina Senator.

Koszt
50zł od spotkania, w cyklu realizowanych jest 8 spotkań.

Terminy w roku 2018:

7 i 21 kwietnia,19 i 26 maja, 9 i 23 czerwca 2018r.

Zapisy
Informacje dotyczące naboru do grup, terminów i możliwych konsultacji kwalifikujących do grupy udzielane są:

Pod numerem telefonu: 510 812 901

Pod numerem telefonu: 501 512 922
Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 17:00 do 19:15, w piątki od 16:00 do 18:30

Zapisy / Rejestracja

Jesteś tutaj: Strona główna Warszawa