Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com

Terapia młodzieży

REALIZOWANE FORMY TERAPII DLA MŁODZIEŻY

  • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań nastolatka w warunkach małej grupy terapeutycznej, praca odbywa sie w oparciu o autorski program modyfikacji zachowań
  • rehabilitacja funkcji poznawczych- praca indywidualna z nastolatkiem nad poprawą funkcjonowania poznawczego- w zakresie procesów zapamiętywania, uwagi, myślenia
  • turnusy terapeutyczne wyjazdowe dla młodzieży- wyjazdy terapeutyczne letnie i zimowe obejmujące pracę grupową i indywidualną z nastolatkiem , zajęcia realizowane według autorskiego programu modyfikacji zachowań
  • turnusy terapeutyczne stacjonarne dla młodzieży- zajęcia terapeutyczne letnie i zimowe dla  nastolatków, realizowane na terenie ośrodka
Szczegółowe informacje dotyczące form terapii realizowanych na terenie miast: Warszawa, Czeladź, Gliwice.
TERAPIA