Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. CBT – Cognitive Behaviour Therapy) to forma psychoterapii, w której najważniejsza się analiza myśli i przekonań dotyczących świata, nas samych i innych. Sposób w jaki myślimy o konkretnych sytuacjach (jakie nadajemy pewnym zdarzeniom znaczenie), wpływa na to jak się czujemy, jak się zachowujemy i jak reaguje nasze ciało. CBT głównie koncentruje się na " tu i teraz ", czasem jednak trzeba cofnąć się do przeszłości. Często nasze myśli są powtarzającymi się wzorcami czy schematami. Zmiana schematów poznawczych może poprawić nasze samopoczucie i zwiększyć zdolności do radzenia sobie z trudnościami.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

 • lęku i napadów paniki;
 • fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii);
 • depresji;
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego;
 • zaburzeń odżywiania;
 • problemów występujących u dzieci i młodzieży;
 • przewlekłego bólu, przewlekłego zmęczenia;
 • zaburzeń zachowania i emocji;
 • schizofrenii i psychoz;
 • zaburzeń rozwojowych;
 • zespołu stresu pourazowego (PTSD);
 • zaburzeń snu.

Bibliografia

Beck J.S. (2005). Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: Wydawnictwo UJ; Popiel A., Pragłowska E. (2008). Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat; Reinecke M. A., Clark D. A. (2005). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, Gdańsk: GWP

 

Jesteś tutaj: Strona główna Terapia poznawczo-behawioralna