Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Turnusy terapeutyczne Stacjonarne

Turnusy stacjonarne

Co kryje się pod tą nazwą?

Są to zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży, w wymiarze 20 godzin w ciągu 5 dni, po 4 godziny dziennie odbywające sie na terenie ośrodka.

Kiedy?

W okresie ferii zimowych i wakacji.

Jak pracujemy?

Autorski program modyfikacji zachowań w oparciu o poznawczo - behawioralne metody psychoterapii.

Obejmuje on trening umiejętności społecznych - nawiązywanie kontaktów i doskonalenie współpracy z innymi,

Terapię umiejętności poznawczych.- ćwiczenie myślenia przyczynowo skutkowego, ćwiczenie komunikacji językowej.

Praca nad kontrolą emocji - techniki wyrażania emocji w akceptowalny sposób, wyciszanie emocji.

Kto prowadzi zajęcia?

Terapia prowadzona jest przez trenerów  współpracujących na stałe z ośrodkiem.

(psycholodzy, pedagodzy)