Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Turnusy terapeutyczne Wakacje w centrum

Wakacje w Centrum

Zespół Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowkich w Czeladzi organizuje:

Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w trakcie wakacji letnich 2013

1. Zajęcia będą prowadzone w konwencji poznawczo-behawioralnej, przez co rozumiemy pracę na wzmocnieniach pozytywnych, wygaszanie zachowań niepożądanych, pracę nad zmianą przekonań.

2. Zajęcia będą obejmowały naukę umiejętności społecznych takich jak: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami swoimi i innych, współpraca z innymi- udzielanie pomocy, proszenie o pomoc, uwzględnianie punktu widzenia innych osób.

3. Zajęcia będą obejmowały:

  • pracę w grupie
  • zajęcia zindywidualizowane (w diadach)

4. Zajęcia będą odbywały się w dwóch turach:

  • I tura – w okresie od 1 lipca do 5 lipca 2013 r.
  • II tura- w okresie od 12 sierpnia do 16 sierpnia 2013 r.

5. Zajęcia będą trwały 4 godziny- od 9:00 do 13:00.

6. Koszt udziału dziecka w zajęciach (20 godzin) wynosi 480zł.

7. Z każdym rodzicem zostanie podpisana umowa.

Wpłaty zaliczki (200zł) należy dokonywać gotówką do 22 czerwca 2013, drugą część kwoty - w dniu rozpoczęcia zajęć (280zł). Grupę musi tworzyć 7-ro dzieci, dlatego jeśli nie zgłosi się taka ilość, zaliczka zostanie zwrócona.

Zapisy

Kontakt w sprawie zapisów Agata Olszewska- Ufnal, tel. 792 818 621

{fblike href="http://www.centrumneuro.org/turnusy-stacjonarne/wakacje-w-centrum"}

Jesteś tutaj: Strona główna Turnusy terapeutyczne Wakacje w centrum