Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Psychoedukacja Warsztaty

Warsztaty dla Rodziców i Nauczycieli

Dlaczego warsztaty?

Trudne zachowania dzieci nie jeden raz wywołują w dorosłych zakłopotanie, niepokój czy nawet złość.

Niektóre z tych zachowań wynikają z biologicznych mechanizmów funkcjonowania, trudności w kontroli emocji, zaburzeń w przetwarzaniu informacji, czy reakcji dziecka na sytuację, albo testowania granic.

Znajomość odpowiednich metod pozwala lepiej panować nad zachowaniami dziecka i własnymi reakcjami na nie.

Dla kogo warsztaty?

Rodzice dzieci  z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami problemowymi (Inni opiekunowie mile widziani - babcie, dziadkowie).

Nauczyciele dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami problemowymi.

Co obejmują warsztaty?

Warsztaty realizowane są metodami aktywnymi z elementami wykładu i obejmuja następującą tematykę:

  • identyfikacja i modyfikacja zachowań trudnych;
  • techniki komunikacji;
  • wydawanie poleceń;
  • pochwały;
  • tworzenie systemów wzmocnień pozytywnych;
  • tworzenie systemów zasad i konsekwencji;
  • techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • zasady konstruktywnej współpracy rodziców i nauczycieli.