Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Z jakimi problemami można się zgłosić

Z jakimi problemami można się zgłosić?

W naszym ośrodku prowadzona jest diagnoza, terapia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz konsultacje lekarskie w zakresie:

DZIECI

 • Zaburzenia neurorozwojowe(ADHD,Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne, zaburzenia zachowania, specyficzne trudności w uczeniu się-dysleksja, dysgrafia),
 • Zaburzenia selektywnego przywiązywania się, zaburzenia więzi
 • Inne zaburzenia funkcjonowania psychicznego,
 • Trudności wychowawcze,
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • Upośledzenie umysłowe,
 • Płodowy zespół alkoholowy FAS,
 • Zaburzenia genetyczne,
 • Pomoc w sytuacji choroby przewlekłej.

DOROŚLI

 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia nastroju-depresja.
 • Problemy w relacjach z innymi ludźmi.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • Zaburzenia neurorozwojowe(ADHD, Zespół Aspergera, autyzm)

SPOSOBY I FORMY NIESIONEJ POMOCY

 • Diagnoza jako baza planowanej interwencji,
 • Terapia:
  • Psychoedukacja – rodzice, szkoła, przedszkole,
  • Współpraca z systemem medycznym, socjalnym i oświatowym,
  • Rehabilitacja funkcji poznawczych,
  • Terapia poznawczo behawioralna (Terapia indywidualna – rodzice, pacjent, rodzeństwo),
  • Terapia grupowa ( warsztaty dla nauczycieli, rodziców, dzieci),
 • Szkolenia zwiększające umiejętności radzenia sobie z zachowaniami dzieci.

{fblike href="http://www.centrumneuro.org/z-jakimi-problemami-mozna-sie-zglosic"}

Jesteś tutaj: Strona główna Z jakimi problemami można się zgłosić