Zaburzenia które leczymy

Zaburzenia, które leczymy, czyli problemy zdefiniowane i określone przez badaczy jako konkretne grupy objawów – jednostki chorobowe (zgodnie z klasyfikacjami ICD-10, ICD-11, DSM-5:

 • Zaburzenia lękowe (fobie proste, fobia krwi, mutyzm wybiórczy, zaburzenie lęku separacyjnego, zaburzenie lękowe uogólnione, lęk o zdrowie, fobia społeczna, lęk przed szkołą);
 • Zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie regulacji nastroju i dystymia, myśli rezygnacyjne, samookaleczenia, myśli i próby samobójcze);
 • Zaburzenia spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera);
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
 • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (OCD-natręctwa i obsesje, gromadzenie rzeczy, trichotilomania, dermatilomania (skubanie włosów i skóry);
 • Zaburzenia zachowania (zachowania opozycyjne i wybuchy złości, łamanie norm);
 • Zespół stresu pourazowego i zaburzenie adaptacyjne (PTSD -bycie świadkiem lub doświadczenie zdarzenia traumatycznego);
 • Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) i zaburzenia selektywności przywiązania;
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość, pica i wybiórcze odżywianie);
 • Tiki, w tym  Zespół Tourette’a;
 • Zaburzenia wydalania (zanieczyszczanie się kałem, moczenie nocne);
 • Zaburzenia snu;
 • Problemy psychologiczne, wychowawcze i edukacyjne u dzieci z zaburzeniami genetycznymi (w tym zespołami rzadkimi i chorobami sierocymi), uszkodzeniami nabytymi układu nerwowego( płodowy zespół alkoholowy FAS, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, guzy mózgu, udary);
 • Problemy psychologiczne, wychowawcze i edukacyjne u osób ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz deficytami funkcjonowania intelektualnego;
 • Problemy psychologiczne, wychowawcze i edukacyjne u osób chorych na choroby nagłe i przewlekłe (astma, choroby jelit, choroby skóry);
 • Problemy psychologiczne, wychowawcze i edukacyjne u osób doświadczających trudności życiowych (nagłe i trudne sytuacje życiowe, problemy rodzinne, przemoc rówieśnicza, trudności wychowawcze);