Warszawa i on-line bez ograniczeń

Magdalena Skotnicka-Chaberek
Dr n.med, lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Od lipca 2012 do kwietnia 2016 roku pełniła funkcję przewodniczącej zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Katowicach. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji im.Zofii i Józefa Dziurkowskich.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922
Paweł Chaberek
Pedagog, od 2008 roku współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji, prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny oraz prowadzi zajęcia reedukacyjne dla dzieci w formie indywidualnej. Corocznie wyjeżdża na obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922
Katarzyna Białek
Psycholog (absolwentka UW), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, certyfikowany superwizor – dydaktyk psychoterapii poznawczo – behawioralnej , specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Od 2002 r. pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi z szerokim spektrum problemów emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych, w tym towarzyszących trudnej sytuacji rodzinnej oraz z ich rodzicami; od 2007 r. współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji, gdzie prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz obozy terapeutyczne dla dzieci, warsztaty dla rodziców, szkolenia. Od 2019 r. współpracuje ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, prowadząc superwizje dla studentów.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922
Barbara Kamińska-Kolarz
Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. W Centrum zajmuje się diagnozą, rehabilitacją i terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także prowadzeniem warsztatów dla rodziców i szkoleń dla nauczycieli.Prowadzi zajęcia ze studentami. Ukończyła 2-letni staż w Fundacji Synapsis i szkołę trenerów w Ośrodku Intra.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922

Czeladź i on-line bez ograniczeń

Magdalena Skotnicka-Chaberek
Dr n.med, lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralne, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.Od lipca 2012 do kwietnia 2016 roku pełniła funkcję przewodniczącej zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w SWPS w Katowicach. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji im.Zofii i Józefa Dziurkowskich.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922
Agnieszka Musiał
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Wiele lat pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowała się m.in. diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, a także prowadziła warsztaty dla rodziców oraz współorganizowała konferencje szkoleniowe. Doświadczenie w pracy zdobywała również pracując w szkole i hospicjum. Z Centrum współpracuje od 2006 roku, gdzie prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie indywidualnej i grupowej. Szczególnie lubi pracować z młodzieżą.
Numer kontaktowy: 692 504 286
Agata Olszewska-Ufnal
Psycholog, nauczyciel mianowany, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze specjalizacją kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży. Doświadczenie zdobyła pracując jako psycholog szkolny w szkole ponadgimnazjalnej oraz terapeuta w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 2006 roku współpracuje z Centrum, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną dla dzieci i młodzieży, terapię indywidualną dorosłych, szkolenia dla nauczycieli, a także uczestniczy w obozach terapeutycznych.
Numer kontaktowy: 792 818 621
Katarzyna Wójciak
Oligofrenopedagog i terapeuta, pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej, akredytowany przez PTTPB. W Centrum Neurorehabilitacji prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w sferze funkcjonowania społecznego, a także terapię indywidualną (głównie dzieci i młodzież). Szczególnym jej obszarem zainteresowań jest praca z osobami ze spektrum autyzmu oraz praca z użytkownikami komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała poprzez udział w kursach komunikacji zastępczej (praca z programem MÓWik, MAKATON), a także w trakcie pracy w Ośrodku Rehabilitacyjnym z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.
Numer kontaktowy: 697 595 945
Marta Fulara
Pedagog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Od 2007 roku związana z Centrum Neurorehabilitacji, w którym prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz uczestniczy w obozach terapeutycznych. W kręgu jej zainteresowań leży praca z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi, praca z zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami lękowymi. Swoje doświadczenie zdobywała uczestnicząc w projektach świetlic terapeutycznych, pracując w szkole jako pedagog oraz wychowawca klas terapeutycznych. Zajmuje się także diagnozą i terapią pedagogiczną, w tym terapią dla dzieci z dysleksją rozwojową. Systematycznie uczestniczy w superwizjach oraz szkoleniach.
Numer kontaktowy: 603 518 256
Dominika Borowiec
Psycholog i psychoterapeuta w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracę z Centrum Neurorehabilitacji podjęła jako stażysta w 2016 roku, aktualnie prowadzi terapie indywidualną i grupową dzieci oraz młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w „ Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach pracując z dziećmi, młodzieżą i rodzinami z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz konsultując i prowadząc pracę zespołów terapeutycznych.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922
Magda Jankowska-Migdał
Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, nauczyciel kontraktowy, specjalista psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Z Centrum współpracuje od 2012r. - początkowo jako stażysta, aktualnie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Uczestniczy w obozach wyjazdowych i stacjonarnych organizowanych przez Centrum. Pracuje jako psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Doświadczenie zdobywała również pracując w szkole podstawowej i będąc wolontariuszką w szkołach specjalnych i zespole opiekuńczo-wychowawczym oraz w trakcie stażu na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych. Swoją pracę stale poddaje superwizji.
Numer kontaktowy: 886 582 790
Urszula Wiklińska
Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog. Aktualnie współpracuje z Fundacją Mozaika w Częstochowie, gdzie jako psychoterapeuta bawi się z dziećmi z m.in. autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, i in. Współpracowała z Poradnią Profilaktyki i Terapii MONAR w Częstochowie, ze świetlicą środowiskową przy Poradni MONAR dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Pracowała jako wychowawca w Niepublicznym Ośrodku Wychowawczym dla dziewczyn. Była wolontariuszem w DPS i Domu Dziecka. Ma doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego. Z Centrum Neurorehabilitacji współpracuje od 2010 roku, prowadzi terapię indywidualną i grupową. Prywatnie jest mamą Szymka i Wojtka. A jak ma wolną chwilę to uwielbia czytać.
Kontakt przez rejestrację: 501 512 922