Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Co przygotować na pierwszą wizytę

Co przygotować na pierwszą wizytę?

Aby możliwa była pełna diagnoza trudności dziecka potrzebne będą:

  • opis dziecka sporządzony przez rodziców
  • opinia o dziecku z przedszkola, szkoły, placówki
  • zdjęcia dziecka, krótkie filmiki z jego udziałem
  • książeczka zdrowia dziecka
  • wszelkie dokumenty i opinie z innych ośrodków, poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • wyniki EEG, TK(oryginalne zdjęcia- nie opis)-jeśli były robione
  • wypisy ze szpitali itp.
Jesteś tutaj: Strona główna Co przygotować na pierwszą wizytę