Rejestracja: 501 512 922
email: centrumneuro@gmail.com
Jesteś tutaj: Strona główna Uncategorised Zespół

Zespół

Magdalena Skotnicka-Chaberek

{extravote 1}
Lekarz, psycholog, terapeuta poznawczo - behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej.Od lipca 2012 roku pełni funkcję przewodniczącej zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Praca zawodowa od 1997 roku. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji im.Zofii i Józefa Dziurkowskich, a prywatnie mamą małego Jasia.

Katarzyna Białek

{extravote 2}
Psycholog, od 2002 r. pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Rodzinie Stowarzyszenia ASLAN w Warszawie; od 2007 r. współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji; pracowała również w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie. Pracuje z dziećmi z problemami emocjonalnymi i społecznymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, a także z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców, zajęcia terapeutyczne, grupy socjoterapeutyczne oraz obozy terapeutyczne dla dzieci, a także warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Ukończyła szereg szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i rodzinami. W trakcie 4letniego kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Prywatnie lubi wędrować po górach, czytać książki, słuchać muzyki i śpiewać.

Paweł Chaberek

{extravote 3}

Pedagog, od 2008 roku współpracuje z Centrum Neurorehabilitacji, początkowo jako wolontariusz, a obecnie prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje jako asystent dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi w przedszkolu oraz prowadzi zajęcia reedukacyjne dla dzieci z formie indywidualnej. Corocznie wyjeżdża na obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Prywatnie jest tatą Jasia, lubi gotować i grać na gitarze.

Marta Fulara

{extravote 4}

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytetecie Śląskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP, na co dzień prowadzi terapię pedagogiczną w klasach terapeutycznych jednego z gimnazjów, w którym pełni funkcję pedagoga szkolnego oraz wychowawcy świetlicy profilaktyczno- terapeutycznej. W Centrum Neurorehabiltacji prowadzi między innymi : grupowe zajęcia terapeutyczne, wywiady z rodzicami, indywidualne zajęcia usprawniające zakłócone funkcje, w tym dla dzieci z dysleksją rozwojową, diagnozę pedagogiczną. Swoje umiejętności zdobywała na licznych kursach. W trakcie 4 letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie.W wolnym czasie uwielbia spędzać aktywnie czas zwiedzając nowe miejsca i podziwiając górskie krajobrazy.

Barbara Kamińska-Kolarz

{extravote 5}

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,w trakcie kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT w Warszawie. W Centrum zajmuje się diagnozą, rehabilitacją i terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także prowadzeniem warsztatów dla rodziców i szkoleń dla nauczycieli.Prowadzi zajęcia ze studentami. Ukończyła 2-letni staż w Fundacji Synapsis i szkołę trenerów w Ośrodku Intra. Prywatnie ma męża, jest mamą  Łucji i  Jeremiego. Interesuje się  terapią poznawczo-behawioralną, urządzaniem wnętrz,fotografią i fantastyką.

Agnieszka Musiał

{extravote 6}

Psycholog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów i grup wsparcia dla rodziców. Doświadczenie w pracy zdobywała również pracując w szkole i hospicjum. Z Centrum współpracuje od 2006 roku, gdzie prowadzi konsultacje dla rodziców, terapię dzieci i młodzieży, grupowe zajęcia terapeutyczne i warsztaty dla rodziców, corocznie wyjeżdża na obozy terapeutyczne dla młodzieży. W trakcie 4 letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie. Prywatnie uwielbia kino, ma alergię na sport, jest mamą Lenki oraz administratorem-amatorem naszej strony WWW.

Agata Olszewska-Ufnal

{extravote 7}

Psycholog, nauczyciel kontraktowy na co dzień pracuje w szkole ponadgimnazjalnej jako psycholog szkolny. Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ze specjalizacją kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży. Od 2006 roku współpracuje z Centrum, gdzie prowadzi testy psychologiczne, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne, terapię dzieci i młodzieży, uczestniczy w obozach terapeutycznych. Stale doskonali warsztat swojej pracy. Obecnie w trakcie 4- letniego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w PTTPB w Warszawie. Jest  mamą  Joasi.W wolnym czasie aktywnie wypoczywa: uwielbia górskie wędrówki oraz podróże w różne zakątki kraju i świata.

Urszula Wiklińska

{extravote 8}
Absolwentka pedagogiki opiekuńczo- resocjalizacyjnej na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Współpracowała z Poradnią Profilaktyki i Terapii MONAR w Częstochowie, gdzie brała udział w jednym z programów profilaktycznych zapobiegających HIV. Współpracowała również ze świetlicą środowiskową przy Poradni MONAR dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Była wolontariuszem w DPS i Domu Dziecka. Ma doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego. Ukończyła kurs wolontariatu i na wychowawcę kolonii. Z Centrum Neurorehabilitacji współpracuje od 2010 roku, początkowo jako wolontariusz, obecnie współprowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w obozie terapeutycznym. Uwielbia czytać.

Katarzyna Włodarczyk

{extravote 9}
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Oligofrenopedagog, zajmuje się terapią dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, a także dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera oraz z ADHD. Współpracę z Centrum Neurorehabilitacji podjęła w 2007 roku, działając najpierw jako wolontariuszka, następnie prowadząc zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne jako terapeuta. Co rok uczestniczy w obozach terapeutycznych organizowanych przez Centrum Neurorehabilitacji. W trakcie 4 letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie.

{fblike}