Dzieci

U wielu dzieci pojawiają się trudności i zachowania, które budzą niepokój jego otoczenia, rodziców, nauczycieli, czasami dziecko zwraca się do rodzica z przeżywanym cierpieniem.

Jeżeli doświadczacie Państwo takich trudności, konsultacja z osobą z zewnątrz (psychoterapeutą) może Wam pomóc lepiej zrozumieć sytuację i opracować plan działania.

W naszym ośrodku prowadzimy diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami (zaburzenia które leczymy), które przejawiają się w problemach z nauką, skargach ze szkoły czy przeżywanym lęku, wycofaniu, zachowaniach lub słowach, które mogą niepokoić rodziców.